Medborgerskab – fra teori til praksis handler om at være aktiv medborger i lokale, nationale, europæiske og globale fællesskaber. Idéen medborgerskab trækker på idéhistorisk tankegods. Den viser sig fx i nutidens politiske holdninger til individets rettigheder og pligter i et demokrati.

Dannelse til medborgerskab:

Bogen handler også om begrebets nutidige dannelsesværdi i spændingsfeltet mellem demokrati, kultur og religion. I dag er dannelse til medborgerskab en samfundsopgave, som især opfyldes af folkeskolen og dens lærere.

Medborgerskab og øvelser til skolens fag:

Bogens anden del er en værktøjskasse med konkrete opgaver og øvelser, som viser, hvordan begrebet medborgerskab kan anvendes i undervisning i skolen. Bogen henvender sig især til lærere og lærerstuderende i læreruddannelsen.

Bogen er udkommet på forlaget Gyldendal.

Køb bogen Medborgerskab her eller i din lokale boghandler.