Sprogvask

Få vasket dit sprog rent! Sprogvask er mere end korrektur. Selve sproget forbedres også, så det flyder bedre. I sprogvask rettes der altså mere end grammatiske og sproglige fejl såsom stavefejl, kommafejl og slåfejl. Der rettes også forkert brug af talemåder og lignende. Indholdet forbliver det samme.

Vælg en erfaren sprogvasker

Jeg har en akademisk baggrund som underviser, eksaminator og censor ved videregående uddannelser. Jeg skriver selv bøger, og jeg redigerer andre forfatteres bøger for forlag. Jeg ved, hvad der forventes i både akademiske tekster og andre tekster. Læs om min baggrund her.

Få velskrevne artikler

Jeg kan tilpasse artikler og andre tekster til forskellige medier og målgrupper. Det kan være din faglige artikel, der skal redigeres, så den når ud til en bredere læserskare. Det kan også være din trykte tekst, der skal tilpasses et digitalt medie.

Manuskripter til bøger

Som manuskriptredaktør for forlag arbejder jeg med manuskripter til bøger. Det kan jeg også gøre for dig! Jeg sprogvasker manuskripter, så de bliver læservenlige og toner frem på et flydende og fejlfrit dansk. Sprogvask handler ofte om at udrydde lange, uklare og knudrede sætninger. Teksten er stadig din, og du skal kunne genkende dig selv og din skrivestil i den. Jeg forbedrer blot din skrivestil.

Sprogvask og uddannelser

Når du skal aflevere tekster til bedømmelse på en uddannelsesinstitution, er det som regel kun tilladt at få læst korrektur på dem. Studieopgaver, bacheloropgaver, specialer og ph.d.-afhandlinger bør altså ikke sprogvaskes, men der bør ofte læses korrektur på dem. Læs om korrektur og uddannelser her.

Har du brug for sprogvask?

Hvis du er i tvivl om din akademiske (eller anden) skrivestil, så send mig gerne et uddrag af én af dine tekster, så får du min vurdering.

Brug din tid på det, du er god til. Det gør jeg.

             + 45 61 67 00 47

mail@hellehinge.dk