Fake news

Fake news

En bog om fake news for børn og unge! Fake news betyder “falske nyheder” De bliver lavet på en måde, så de skal ligne rigtige nyheder. Formålet med fake news er ofte at få os til at tænke dårligt om nogen. Det kan være om en politiker eller bestemte...
Medborgerskab

Medborgerskab

Medborgerskab – fra teori til praksis handler om at være aktiv medborger i lokale, nationale, europæiske og globale fællesskaber. Idéen medborgerskab trækker på idéhistorisk tankegods og viser sig i nutidens politiske holdninger til individets rettigheder og pligter i...