Fake news

Fake news

En bog om fake news for børn og unge! Fake news betyder “falske nyheder” De bliver lavet på en måde, så de skal ligne rigtige nyheder. Formålet med fake news er ofte at få os til at tænke dårligt om nogen. Det kan være om en politiker eller bestemte...

Filosofi med børn og dannelse til medborgerskab

Filosofi med børn og dannelse til medborgerskab Af Helle Hinge Denne artikel handler om filosofisk samtale som middel til at træne kommunikative kompetencer. De er nødvendige i demokratiske samfund. Den handler også om, hvordan lærere kan praktisere filosofiske...
Hjemløse

Hjemløse

Hjemløse er både unge og gamle. Få hjemløse sover på gaden. De fleste sover hos familie og venner. Mange har aldrig haft et godt og trygt hjem, men har været hjemløse hele deres liv. Læs unges historier om, hvordan de blev hjemløse og har klaret sig. Køb Hjemløse...
Medborgerskab

Medborgerskab

Medborgerskab – fra teori til praksis handler om at være aktiv medborger i lokale, nationale, europæiske og globale fællesskaber. Idéen medborgerskab trækker på idéhistorisk tankegods og viser sig i nutidens politiske holdninger til individets rettigheder og pligter i...
Minoriteter i Europa

Minoriteter i Europa

Minoriteter i Europa handler om national identitet og minoriteter. Læs om minoriteter i Europa, og hvilke kontroverser og dilemmaer, der findes i mødet mellem minoriteter og majoriteter i Europa. Pjecen er skrevet af Nada Turnsek, Helle Hinge og Despina Karakatsani....