Ny bog om vor tids populisme og nationalisme for børn og unge. Bogen beskriver de to ismer, deres ligheder og forskelle. Populister vil give folket mere magt, når der skal træffes politiske beslutninger. Nationalister ønsker, at folket i et land er så ens som muligt. Læs om, hvorfor populister og nationalister er imod globalisering og indvandring. Læs også om ultranationalistiske grupper og om, hvorvidt man skal forbyde ekstreme holdninger i et demokratisk samfund. Faglige begreber og teorier understøttes af eksempler på fx ideologier, den store udskiftning og identitetspolitik. Voksne kan også læse med. Køb bogen her.